Historik över platinaprisets utveckling

Nedan återfinns grafer som visar platinaprisets historiska utveckling. Datan presenteras i USD per troy ounce. Dagsaktuell platinakurs hämtas från ICON Web Services, medan historisk data över platinapriset (2016-01-20 och bakåt) har hämtats från Quandl.Hämta platinapriset för ett godtyckligt valt datum

Här kan du hämta och visa platinapriset från ett godtyckligt datum. Välj vilket datum du vill se platinapriset för här nedan, klicka sedan på "Visa pris" så kommer platinapriset för valt datum att visas i en ruta nedanför.